Navodila Čebelca BIZ #

Uvod #

Čebelca BIZ je sestavljena iz spletnega in več mobilnih programov. Spletni program vsebuje več opcijskih modulov. Najbolj uporabljan je modul Računi, potem Skladišče, Potni nalogi in tako naprej. Spletni modul Računi je bolj splošen program za račune. Omogoča tako A4 račune, kot davčno blagajno za gotovinske račune. Čebelca MOBI je mobilna davčna blagajna in je prilagojena za hitro izdajanje računov na termični trak predvsem v Živo.

~To so nova navodila, ki so trenutno še v delu, obstoječa najdete na povezavi~

Spletni program Računi #

Mobilna davčna blagajna Čebelca MOBI #

Spletni program Skladišče #

Spletni program Potni nalogi #

Integracije #

Spletne trgovine #

Specifična vprašanja #

Spletni program Računu #