Pogoji za uporabnike

Uporaba sistema Čebelca.biz (v nadaljevanju sistema) je pogojena z naslednjimi pogoji uporabe.

Kdo je kdo

Upravljalec: Upravljalec sistema je REFAKTOR d.o.o., Velika Loka 21, Grosuplje.

Uporabnik: Uporabnik sistema je pravna oseba in vse fizične osebe, ki v imenu pravne osebe uporabljajo sistem.

Uporabnikov dostop

Sistema uporabnik ne sme uporabljati za nikakršne nezakonite ali zlonamernine dejavnosti.

V sistem se uporabnik prijavi le z uporabniškim imenom in geslom, ki so mu bili dodeljeni. Uporabnikovo geslo je tajno in znano le uporabniku. Uporabnik mora zagotoviti, da bodo v njegovem imenu do sistema dostopali le on in osebe, pooblaščena za dostopanje v njegovem imenu.

Uporabnik lahko program uporablja le v imenu svojega podjetja, oz. podjetja pri katerem je za to pooblaščen.

Plačilo

Različica storitve Mini je brezplačna in ne zahteva nobenega plačila.

Pri različici Plus se plačila opravijo po predračunu. Predračun se pošlje v intervalu, katerega ima uporabnik trenutno izbranega v svoji nadzorni plošči. Predračun se pošlje uporabniku na elektronski naslov.

Znesek mesečne naročnine je odvisen od trenutnega intervala plačevanja, ki ga izbere in spreminja uporabnik sam po svoji volji.

Prvi predračun se pošlje 30 dni po prijavi, če je uporabnik še vedno vpisan v sistem.

Vračilo plačila

Sistem nudi 60 dnevno “garancijo na zadovoljstvo”. Uporabnik lahko zahteva vračilo zadnjega vplačila, če je bilo to vplačano največ 60 dni pred izpolnitvijo zahtevka. Vračilo bo opravljeno v 25 dneh od vnosa zahtevka.

Po vračilu plačila se uporabniku uporabniški dostop ukine. V primeru, da uporabnik želi sistem ponovno uporabljati, mora o tem pisno ali elektronsko obvestiti upravljalca.

Odgovornost

Uporabnik je odgovoren za varovanje svojega gesla. REFAKTOR d.o.o. ne bo odgovoren za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki bi nastala, ker uporabnik ni uspel izpolniti te varnostne obveznosti.

Uporabnik je odgovoren za vse dejavnosti in objavljeno vsebino na svojem računu.

Upravljalec bo uporabil vse možne tehnične in ekonomično dopustne ukrepe, da bo zaščitil poslovne podatke uporabnika pred nedovoljenim dostopom tretje osebe vendar pa upravljalec v nobenem primeru ne odgovarja, če bi tretji osebi le uspelo na legalen ali nelegalen način (npr. odločba sodišča, vlom) priti do podatkov.

Upravljalec se trudi na svojih spletnih straneh zagotoviti popolno tehnično delovanje. Upravljalec ni odgovoren za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko pri uporabniku nastale zaradi morebitnih tehničnih težav ali prekinitev delovanja.

Uporabnik se strinja, da REFAKTOR d.o.o. ne bo odgovorna za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno škodo, vključno z, vendar ne omejeno na škodo pri izgubi dobička, uporabe podatkov, dobrega razpoloženja ali druge nepredmetne izgube, ki bi nastala zaradi uporabnikove uporabe sistema.

Zasebnost

Upravljalec beleži dostope do spletne strani in aplikacij za zagotavljanje čim višje stopnje varnosti in splošno statistiko. Podatki so neosebnega značaja. Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen v primeru upravičenega zahtevka iz sodišča ali organom pregona v primeru poskusa vloma v strežnik.

Spremembe

REFAKTOR d.o.o. si pridržuje pravico do občasnih posodobitev in sprememb pogojev sodelovanja in cenika. Nadaljnja uporaba storitev po vsakršnih takšnih spremembah bo pomenila, da se s temi spremembami strinjate. V primeru, da se uporabnik ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji ali cenikom lahko odpove uporabniški račun.

O vsaki spremembi cenika bomo uporabnike obvestili vsaj 1 mesec prej preko podane e-pošte.

Končne določbe

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse spore iz medsebojnega razmerja reševali sporazumno z medsebojno komunikacijo. V primeru nezmožnosti sklenitve sporazuma, je za reševanje spora pristojno sodišče v Ljubljani. Za vsa pravna razmerja v zvezi s temi pogoji se uporablja pravo Republike Slovenije.