Dodatni dostopi in omejevanje pravic


Lastniški dostop

Lastniški dostop je dostop, s katerim ste se registrirali. To je osnovni dostop vašega podjetja. Če morate spremeniti email naslov ali geslo pri tem dostopu, to storite na Nastavitve > Nastavitve dostopa.

Dodatni dostopi

Na isti strani nižje, lahko dodate dodatne dostope. To so dostopi, ki v osnovi omogočajo vse, kar omogoča lastniški dostop, razen strani nastavitve in naročnina. Lahko pa spreminjajo svoj email in geslo.

Dodajanje dodatnih dostopov

Da ustvarite nov dodatni dostop, obiščete Nastavitve > Nastavitve dostopa > Dodatni dostopi in vpišete email novega dostopa. Na email bo avtomatsko poslano sporočilo z naključno generiranim geslom in povabilom v program. Uporabnik si potem lahko geslo spremeni na svojih Nastavitvah dostopa.

Če bo uporabnik izdajal račune preko davčne bagajne, mu morate vpisati tudi interni naziv izdajatelja ter njegovo osebno davčno številko. To sicer lahko vpiše tudi sam preko svojih nastvitev dostopa.

Možne omejitve na dodatne dostope

V določenih primerih želite, da uporabnik dodatnega dostopa ne mora dostopati do celotnih podatkov podjetja ali npr ne more delati specifičnih stvari. Če imate takšne zahteve, nam javite. Vrste omejitev, ki jih potrebujete, so lahko zelo različne. Trenutno so na voljo naslednje opcije, ki jih poljubno kombinirate med seboj.

  • Le prodaja - uporabnik lahko kreira prodajne dokumente, ne more pa kreirati nabavnih. Prav tako ne more videti nabavnih cen ali vrednosti, vidi pa lahko zalogo količinsko.
  • Vnos dokumentov - uporabnik lahko vnaša in vidi dokumente, ne vidi pa statistik ali seštevkov.
  • Le vpogled - uporabnik lahko vidi vse dokumente in šifrante, ne more pa jih dodajati, brisati ali urejati.
  • Le predračuni - uporabnik ima dostop le do predračunov (v kombinaciji s pravicami zgoraj).
  • Skrit modul skladišče - uporabnik nima dostopa do skladišča (v kombinaciji s pravicami zgoraj).
  • Skrit modul računi - uporabnik nima dostopa do modula računi (v kombinaciji s pravicami zgoraj).

Da dodanem dostopu dodelite te omejitve, nam javite in opišite kaj želite. Lahko so kombinacija zgoraj naštetega, če vidimo smisel, pa bomo omejitve še dodali.

Ko je e-mail naslov že zaseden

Vsak dostop v čebelci mora imeti unikaten email naslov. Včasih se zgodi, da kljub temu potrebujete več dostopov na isti email naslov.

Npr. ste računovodja in 5 vaših strank uporablja čebelco. Vzpostaviti 5 email naslovov je nerodno, zato nudimo poseben trik. Svojemu email naslovu dodajte na koncu lojtro # in poljubno kratko besedilo, ki vam pove, čemu je namenjeno.

Npr. vaš email je info@racunovodja.info. Ta naslov ste že porabili v čebelci. Če potrebujete dodaten email npr. za podjetje Acme d.o.o., za email vpišite info@racunovodja.info#acme. Čebelca bo to smatrala kot ločen email naslov, pri pošiljanju sporočil pa bo vedela, naj jih pošlje na naslov pred "#".


Če imate dodatna vprašanja, nam pišite ali uporabite tipko desno spodaj.