Dodatek za spletne trgovine WooCommerce


 • Dodatek za WooCommerce
  • Kje dobite dodatek
  • Namestitev
  • Nastavitve dodatka
  • Tipične nastavitve ob pričetku
  • Uporaba s skladiščem
več navodil

Dodatek za WooCommerce

Kje dobite dodatek

Dodatek Čebelca.biz za WooCommerce je odprtokodni projekt na Github-u. Vsak ga lahko brezplačno uporabi, prilagodi svojih zahtevam, vabljeni pa ste tudi, da morebitne izboljšave objavite nazaj na githubu.

Dodatek najdete na tej spletni strani: Cebelca BIZ Woocommerce

Repozitorij lahko prenesete preko orodja Git (če ste razvijalec) ali pa na desni kliknete zeleno tipko Code in potem Download ZIP.

Dodatek je prosto dostopen in je na voljo "kot je". Za namestitev in morebitno prilagoditev v vašo spletno trgovino morate poskrbeti sami. V večini primerov pa deluje brez posebnega prilagajanja.

Namestitev

Znotraj ZIP-a najdete mapo woocommerce-invoicefox, ki jo naložite na svoj strežnik, običajno v mapo wp-content/plugins. Potem greste v WooCommerce Admin > Plugins in tam pri tem pluginu WooCommerce InvoiceFox kliknete Install.

Nastavitve dodatka

V menuju pojdite na WooCommerce > Settings > Integrations > InvoiceFox.

API Key **
API Ključ. Dobite ga v Čebelci na Nastavitve > Nastavitve dostopa
API domain
www.cebelca.biz
Application name
Cebelca BIZ
Document numbers
Ali naj uporabi ID-je naročil za št. računov. Ne priporočamo.
Item description
Ali naj v opis postavke doda celoten opis artikla. Ne priporočamo, običajno predolgo besedilo.
Validity of proforma invoices
Če se kreirajo predračuni, koliko dni naj bodo veljavni.
Payment period for customer
Koliko dni naj imajo vnešene avtomatsko dodane stranke za rok plačila.
Order number label
Besedilo nad tabelo, ki opiše na katero naročilo je vezan račun.
Partial SUM label
Besedilo ki označuje delni seštevek preden se doda še stroške dostave.
Round netprice to
Na koliko decimalk naj program preračuna neto ceno. Priporočljivo 4.
Round item taxrate to
Na koliko decimalk naj preračuna DDV stopnjo (ker jo mora preračunati iz cen). V Sloveniji 1 ali 0 (9.5 ali 22).
Round shipping taxrate to
Na koliko decimalk naj preračuna DDV stopnjo (ker jo mora preračunati iz cen) pri stroških dostave.
Add SKU to documents *
Ali naj se doda šifra artikla k računu. To je nujno če dodatek uproabljate v povezavi s skladiščem.
Warehouse ID *
ID številka skladišča iz katerga gre materjal. To je nujno če dodatek uproabljate v povezavi s skladiščem.
Order actions menu
Ali želite da se pri naročilih prikaže tudi Order actions v zvezi s Čebelco.
On status change to "Processing"
Tu nastavite akcije, za katere si želite da se zgodijo ko naročilo dobi status "Processing"
On status changet to "Completed" **
Tu nastavite akcije, za katere si želite da se zgodijo ko naročilo dobi status "Completed"
Fiscalisation for Slovenia
Aktiviraj davčno potrjevanje računov.
Fiscalisation test mode
Pustite NUJNO na NE, razen če ste razvijalci. V naslednji verziji bo odstranjeno.
Fiscalisation ID of location
Interna ID številka prostora, ki ste ga defenirali pri davčnem potrjevanju
Fiscalisation operator's tax ID
Osebna dačna številka osebe, ki izdaja račune
Fiscalisation operator's name
Interni naziv osebe, ki izdaja račune. Npr. le ime ali ime in prva črka priimka.

Tipične nastavitve ob pričetku

Ko začnete uporabljati plugin morate najbrž nastaviti le postavke označene z **. Torej API ključ, On status Completed, pa nastavite Create Invoice Draft.

Uporaba s skladiščem

Če v Čebelci BIZ vodite tudi zalogo z modulom skladišče, potem boste želeli, da račun, ki se kreira preko WooCommerce lahko tudi odpiše zalogo. V tem primeru bodite pozorni na naslednje stvari.

 • V WooCommerce artiklom vpišite SKU. Ta mora biti enak, kot je polje Artikel v Čebelci BIZ.
 • Pri nastavitvah plugina dajte Add SKU to documents na Da

V računu v Čebelci BIZ se bo tako pri postavki računa vpisal SKU, potem dvopičje in naziv izdelka in ko boste tak račun dali v skladiščni dokument, da se ustvari dobanica in s tem odpiše zaloga bo del pred dvopičjem uporabljen, da se najde pravi artikel.

Skladiščni dokument (dobavnico) lahko ustvarite vi ročno s klikom na računu v Čebelca BIZ, lahko pa tudi nastavite plugin tako, da se to zgodi avtomatsko ob spremembi statusa npr. na Completed (Zaključeno).Če imate dodatna vprašanja, nam pišite ali uporabite tipko desno spodaj.