Dodatek za spletne trgovine Opecart


Nastavitve dodatka

API Key
API Ključ. Dobite ga v Čebelci na Nastavitve > Nastavitve dostopa
API domain
www.cebelca.biz
APP Name
Cebelca BIZ
Document to make
Kateri dokument naj se kreira (račun, predračun, prodaja v skladišču).
Proforma days valid
Če se kreirajo predračuni, koliko dni naj bodo veljavni.
Customer general payment period
Koliko dni naj imajo vnešene avtomatsko dodane stranke za rok plačila.
Display product option in product title
Ali naj prikaže opcije produkta v nazivu pri postavki računa / predračuna?
Partial sum label
Besedilo pri delnem seštevku ki loči artikle od poštnine. Če je prazno ni ločitve in delnega seštevka.
Round calculated taxrate to
Na koliko decimalk naj preračuna DDV stopnjo (ker jo mora preračunati iz cen). V Sloveniji 1 ali 0 (9.5 ali 22).
Round calcluated netprice to
Na koliko decimalk naj program preračuna neto ceno. Priporočljivo 4.
From warehouse id
Če program naredi prodajo v skladišču, iz katerega skladišča naj vzame izdelke.
Tax rate on shipping
Kakšen je DDV na poštnino. Običajno 22.
Use shop document numbers
Ali naj uporabi številke iz trgovine ali jih generira na strani Čebelce. Priporočljivo "Ne".
Create invfox document on status
Ob katerem status naročila naj se naredi dokument (račun, predračun, skladiščna prodaja)? Npr. "Processed".
Create payment on status
Ob katerem statusu naj se označi da je naročilo plačano. Npr. "Complete".Če imate dodatna vprašanja, nam pišite ali uporabite tipko desno spodaj.