Navodila za zbirko besedil


Vsebina

 • Splošno
  • Čemu je namenjena zbirka besedil?
 • Urejanje zbirke
  • Dodajanje besedil
  • Urejanje in brisanje besedil
 • Priklic besedil
  • V katera polja lahko vnašate besedila?
  • Kako vnesti besedilo iz zbirke besedil?
  • Napredna uporaba


Splošno

Čemu je namenjena zbirka besedil?

Lahko se zgodi, da se nam določena besedila, ki jih moramo vnašati v program ponavljajo. Tak primer je pri besedilu nad ali pod tabelo, ko želimo dodati neko klavzulo, ki glede na različne račune ni vedno ista, se pa pri posameznih računih ponavlja. Drugi primer je pri besedilu v e-pošti, ko stranki pošljemo račun v PDF obliki ali obvestilo o zapadlih računih.


Urejanje zbirke besedil

Kje najdete zbirko besedil

Desno zgoraj kliknite "Nastavitve", potem pa boste na strani levo, proti vrhu videli modro povezavo "zbirka besedil". Kliknite jo.

Dodajanje besedila

Vnesite Identifikator, to je skupino besed, ki čim bolje opiše besedilo in po katerem boste besedilo lahko našli in priklicali. Vnesite še Vsebino in pritisnite Dodaj.

Urejanje in brisanje besedil

Uporabite tipki Uredi in Izbriši.


Priklic besedil

V katera polja lahko vnašate besedila?

Besedila lahko vnašate v vsa večvrstična besedilna polja, npr. besedilo nad/pod tabelo, besedilo e-pošte pri pošiljanju PDF-ja, besedilo e-pošte pri obvestilu o zapadlih računih.

Kako vnesti besedilo iz zbirke besedil?

Da začnete vnos, vtipkajte : (dvopičje) in začnite tipkati besede ali del besede iz identifikatorja. Program vam bo na desni prikazoval predloge glede na vtipkano.

Da se premikate med prikazanimi predlogi, uporabite Ctrl + smerni tipki (gor in dol).

Da izberete besedilo, uporabite Ctrl + Enter.

Postopek izbiranja prekinete z tipko Esc (escape na tipkovnici).

Napredna uporaba

Če imate besedil več, lahko poskusite z naprednejšo uporabo. In sicer lahko pri vnosu delov identifikatorja uporabljate dva posebna znaka.

+ znak razširi izbor na za njim vneseneno besedilo

* znak zoži izbor za njim vneseno besedilo

Primeri napredne uporabe

epošta+obvestil+sporoči vam bo prikazalo vsa besedila, ki v identifikatorju vsebujejo besedila "epošta" ali "obvestil" ali "sporoči".

epošta*nujno vam bo prikazalo le besedila, ki v identifikatorju vsebujejo "epošta" in besedilo "nujno".

epošta+obvestil+sporoči*nujno*napak bo prikazalo vsa besedila ki vsebujejo karkoli od "epošta", "obvestil" ali "sporoči", zožano na besedila, ki vsebujejo "nujno" in "napak".


Če imate dodatna vprašanja, nam pišite.