Navodila za uporabo različice Mini

Oglejte si navodila za Plus»


Vsebina

 • Izdani računi
  • Kako začeti z izdajanjem računov v programu Čebelca.biz?
  • Kako se računi številčijo?
  • Kako prikažem delne vsote (npr. za poštnino)?
  • Ali Čebelca podpira obrnjeno davčno obveznost za gradbena podjetja?
 • Partnerji
  • Kako vnesti partnerje?
  • Kako spremeniti podatke o partnerju?
  • Ali lahko pod partnerje vnesemo tudi fizične osebe?
 • Storitve
  • Kako vnesti storitve, ki bodo na računu?
  • Ali lahko pod storitve vnesemo tudi artikle?
 • Tipke zgoraj desno
  • Kaj pomenijo posamezne tipke?
 • Nastavitve
  • Spremenim nastavitve račun pa ostane enak!?
  • Nastavitve pri tistih, ki pošiljate eRačune
  • Kako pripraviti logotip?
 • Izdajanje računov v tujino
  • Kako aktiviramo možnost izdajanja računov v tujino?
  • Kaj se spremeni ko aktiviramo izdajanje računov v tujino?
  • Kako lahko izdamo slovenske in angleške verzije istega računa?
 • Izvoz podatkov
  • Predpriprava: Uvozi številke partnerjev (zunanjega) računovodskega programa
  • Predogled podatkov v VOD zapisu
  • Izvoz v VOD zapis
 • eRačuni
  • Pogosta vprašanja v povezavi z eRačuni
  • Težave pri preverjanju vhodnih podatkov
  • IBAN številka
  • BIC koda banke oz. UJP


Izdani računi

Kako začeti z izdajanjem računov v programu Čebelca.biz?

 1. Vnesite podatke o svojem podjetju, tako da zgoraj desno pritisnete Nastavitve in izpolnete obrazec. V nastavitvah po želji vnesite še Besedila, ki bodo na računih. Lahko si spremenite tudi Slog dok., Nastavitve dok. in Podrobnosti dok..
 2. Nato greste v zavihek Izdani računi in pritisnete Dodaj račun. Tam najprej vnesete partnerja (če še ni vnešen) s pritiskom na Dodaj partnerja. Zatem vnesete še vse ostale podatke, ki bodo na računu. Pritisnete Nadaljuj in vnesete še postavke (naziv storitve, cena, količina, mer.enota). S pritiskom na tipko Izdaj račun je račun izdan.
 3. Če ga želite natisniti, v vrstici računa pritisnete PDF, nato pa Odpri neposredno in ga lahko natisnete. Če ga želite poslati partnerju po e-pošti, pritisnete Pošlji po e-pošti. Če bi želeli napisati še en račun z večinoma enakimi podatki, v vrstici računa pritisnete Odpri in potem Podvoji.


Kako se računi številčijo?

Če imate davčno blagajno, bo program sam določil številko računa glede na oznako lokacije in blagajne, začel pa bo od 1.

Če pa nimate davčnega potrjevanja računov, bo program predlagal prvo številko računa (kratka letnica - zaporedna številka, npr.16-0001) in nadaljnje bodo sledile. Lahko pa številko prvega računa tudi drugače določite. Program bo skušal to razumeti in pravilno predlagati naslednjo. Razumel bo npr.: R11-0001, R2011-0001, 11/001, 11/0001, 0001/2011, R001/2011, R0001/11. Na splošno številka lahko vsebuje opcijske črke na začetku potem pa letnico in zaporedno številko (v kateremkoli vrstnem redu) med njima pa je lahko " / " ali " - ".

Ob začetku vsakega novega leta predlagano številko računa (tisti, ki nimate davčnega potrjevanja računov) sami ročno ustrezno popravite, da se bo začela od 1. Nadalnje pa bo spet program sam ustrezno določal, da bodo sledile.


Kako prikažem delne vsote (npr. za poštnino)?

Čebelca omogoča tudi prikaz delnih zneskov na računu. To lahko pride prav, kadar želite prikazati znesek skupine postavk, npr. ločeno seštevek storitev in blaga. Drug primer je ločitev materiala in stroškov poštnine ali dostave.

Delni seštevek dobite, če naziv postavke začnete z znakom = in potem napišete besedilo delnega seštevka. Za ceno in količino vpišete 0 in shranite vrstico. Pri primeru, ki ga vidite na sliki spodaj, smo kot naziv napisali "= Delu po naročilu skupaj" ter "= Stroški skupaj" (brez narekovajev) ter dali vse vrednosti na 0. Kliknite na sliko spodaj za povečavo.


Ali Čebelca podpira obrnjeno davčno obveznost za gradbena podjetja?

Da. Aktivirate si jo pri "Nastavitve > Podatki o podjetju". Ko je aktivirana, se vam pri kreiranju glave računa pojavi dodatno polje "Obrnjena davčna obveznost" z da/ne izbiro. Pri izbiri "Da" se davek obračuna in račun oblikuje (dodatne klavzule in tabelica s stopnjami) po pravilu obrnjene davčne obveznosti.

Partnerji

Kako vnesti partnerje?

Obstajata dva načina.

 • Lahko greste na zavihek Partnerji, pritisnete Dodaj partnerja in vnesete podatke.
 • Lahko pa vnesete partnerja sproti, ko pišete račun, kjer na obrazcu najdete ukaz Dodaj partnerja.

  Kako spremeniti podatke o partnerju?

  V vrstici partnerja na seznamu partnerjev pritisnete Uredi. Tako storite, če ste se npr. zmotili in želite popraviti obstoječe podatke pri partnerju ali dodati nove informacije (npr. telefonska, spletna stran).

  Če pa se spremenijo bistveni podatki pri partnerju, npr naslov, davčna številka ali ID za DDV, naziv , pa je bolje, da dodate novega partnerja in od takrat naprej uporabljate novega.

  Ali lahko pod partnerje vnesemo tudi fizične osebe?

  Da. V polje Naziv podjetja vnesete ime in priimek fizične osebe. Lahko pa tudi ustvarite partnerja z nazivom Fizična oseba ali Končni kupec in izberete tega, kadar je stranka fizična oseba.

  Storitve

  Kako vnesti storitve, ki bodo na računu?

  Storitev lahko napišete vsakokrat sproti, ko izdajate račune. Lahko pa si jih vnesete že v naprej, tako da v mapi Storitve pritisnete Dodaj predmet. Potem vam bo program sam predlagal storitev, ko boste napisali prvo črko ter vnesel tudi ceno in EM, kar pa boste lahko ob samem izdajanju računa spremenili.

  Ali lahko pod storitve vnesemo tudi artikle / material?

  Da. Če pa želite beležiti zalogo za artikle pa imamo modul "Skladišče", ki ima dodaten tabulator "Artikli", kateri je posebej prilagojen za artikle.

  Tipke zgoraj desno

  Kaj pomenijo posamezne tipke?

  Pomoč: povezava do navodil, ki jih gledate

  Podatki: različne možnosti izvoza vaših podatkov

  Nastavitve

  • Nastavitve > Podatki o podjetju
  • Besedila: obrazec za vnos besedil, ki se ponavljajo na računu
  • Slog dok, nastavitve dok., podrobnosti dok.: oblikovanje računa
  • Mednarodno: nastavitve za mednarodno poslovanje
  • Nastavitve dostopa: e-mail, geslo.
  • Davčne blagajne: aktiviranje, namestitev namenskega digitalnega potrdila, vnos oznake blagajne in lokacije
  • Zbirka besedil za samovnos
  • Kontni načrt
  • Odjavi se: izhod iz programa

   Nastavitve

   Spremenim nastavitve račun pa ostane enak!?

   Račun si zapomni nastavitve iz časa,ko je nastal. To je narejeno namenoma in sicer zato, da kasnejše spremembe nastavitev (npr. podjetje postane zavezanec za DDV., spremeni naslov, itd) ne vplivajo na že vnešene račune.

   Da že narejen račun prevzame trenutne nastavitve, sledite naslednjemu postopku: Pri računu kliknete tipko "Odpri" na desni, potem "Uredi" poleg št. računa. Prikaže se vam obrazec za glavo računa, kjer samo kliknete "Spremeni".

   Nastavitve pri tistih, ki pošiljate eRačune

   eRačun zahteva določene podatke v točno določenih oblikah, drugače ne bo sprejet. Zato pa vas bo že program opozoril, če podatki v nastavitvah ne bodo popolni. Če naknadno spremenite podatke v nastavitveh, ne pozabite na postopek osvežitve računa iz prejšnje točke: Odpri > Uredi > Spremeni.

   Postopek ni potreben, če so bili problemi z vhodnimi podatki pri partnerju. V tem primeru le popravite oz dopolnite podatke pri partnerju.

   Kako pripraviti logotip?

   Slika naj bo v PNG zapisu, v kar jo lahko pretvorite s pomočjo programa IrfanView. Slika naj nima prozornih delov, spremenite jih v bele.

   Slika je lahko različnih velikosti, npr. naš logotip je širok 350 pik in visok 150 pik. Če je premajhen, lahko na pdf-ju izpade slabe kvalitete. Če je prevelik, bo PDF dokument po nepotrebnem večji. V Podrobnosti dokumenta si sedaj lahko spreminjate velikost logotipa.

   Izdajanje računov v tujino

   Kako aktiviramo možnost izdajanja računov v tujino?

   Zgoraj desno kliknite Nastavitve, potem kliknite zavihek Mednarodno in nastavite Omogoči račune v tujini na: Da.

   Sedaj lahko v obrazcu za vnos partnerja, pri tujem partnerju, vnesete državo, iz katere je.

   V obrazcu za tiskanje (PDF > več opcij) nastavite jezik dokumenta. Račun lahko natisnete samo v slovenščini ali samo v angleščini. (glej naslednjo točko)

   Kako naredimo, da bomo imeli možnost izdaje računa tudi v angleščini?

   V obrazcu za izpolnjevanje računa, pod rubriko Naziv, le-tega navedete v slovenskem in angleškem jeziku tako, da ju ločite z dvema poševnicama, npr. Svetovanje//Consulting. Enako napravite pod rubriko enota, npr. ura//hour.

   Na isti način uredite tudi napise na računu, ki se urejajo v rubriki Nastavitve, torej z razmejitvijo slovenskega in angleškega teksta z dvema poševnicama (//).

   Ko izberete slovenščino, se bodo uporabila le besedila pred //; ko angleščino, pa za.

   Izvoz podatkov

   Predpriprava: Uvozi številke partnerjev (zunanjega) računovodskega programa

   Ta korak storite, če računovodski program vaše/ga računovodje zahteva, da so pri izvozu podatkov številke partnerjev (ID-ji) enaki pri obeh programih.

   Predogled podatkov v VOD zapisu

   Da lahko sami ali vaš/a računovodja pregleda, kaj točno se bo uvažalo v njihov program, smo vam pripravili tudi tabelarično oblikovane izvozne podatke. Prikaz bo deloval v brskalnikih Google Chrome, FireFox in ostalih, če podpirajo XSL.

   Postopek:

   • V Čebelci pojdite na stran Podatki (desno zgoraj).
   • Pri prvi rubriki Izdani računi izberite leto in mesec (ali pustite na "Vsa leta"/"Vsi meseci") ter pri načinu zapisa izberite VOD+xsl (Oblikovan Vasco, Opal, Datalab).
   • Pritisnite tipko Prenesi.
   • Datoteka se vam odpre neposredno v brskalniku, tako da si jo lahko ogledate. Lahko pa jo tudi shranite kot XML in pošljete računovodskemu servisu v vpogled.

   Izvoz v VOD zapis

   postopek:

   • V Čebelci pojdite na stran podatki (desno zgoraj).
   • Pri prvi rubriki Izdani računi izberite leto in mesec (ali pustite na "Vsa leta"/"Vsi meseci") ter za način zapisal izberite VOD (Vasco, Opal, Datalab).
   • Pritisnite tipko Prenesi.
   • Prenesla se vam bo XML datoteka, ki jo pošljete računovodskemu servisu.

   eRačuni

   Pogosta vprašanja v povezavi z eRačuni

   Na našem blogu smo zbrali odvore na pogosta vprašanja iz prakse pred in pri uporabi eRačunov: preberite si. Lahko pa si pogledate tudi drugi dve objavi na to temo: [1] [2].

   Kako naredim eRačun v Čebelci?

   Sam račun naredite normalno, kot vsak drugi v Čebelci. Potem pri kliknete PDF in namesto da bi si preko zelenih tipk prenesli PDF (ki bi ga potem npr. natisnili) kliknete eno od dveh opcij za eRačun pod 3 zelenimi tipkami. To ali potrebujete samo eRačun XML ali ZIP kjer je eRačun z ovojnico je odvisno od tega preko katere banke pošiljate.

   Težave pri preverjanju vhodnih podatkov

   eRačun standard je zelo natančen tudi glede vnešenih podatkov, zato mora program preveriti podatke vašega podjetja, podatke partnerja in same podatke računa ali so v skladu z zahtevami eRačuna. Če tega ne preverimo in podatki niso v skladu bo eRačun avtomatsko zavrnjen na banki, pri UJP ali pri končnemu prejemniku.

   V primeru težav partnerja popravite podatke za partnerja, enako pri samem računu. Pri vaših nastavitvah pa je nujen dodaten korak, ker si je račun zapomnil nastavitve iz trenutka nastanka računa. To rešite s 3 kliki. Prosim preberite si drugo poglavje pri rubriki Nastavitve.

   IBAN številka

   Če nameravate izdajati eRačune, je IBAN številka nujen podatek. In sicer za vaše podjetje pri 'Nastavitve > Podatki o podjetju' ter za partnerje katerim nameravate izdati eRačun.

   IBAN naj bo zapisan v polni obliki, za Slovenijo se začne z SI56 XXXXXXXXXXXXXXX. Zapis lahko vsebuje presledke.

   BIC koda banko oz. UJP

   Če boste pošiljali eRačune z ovojnico, kot ZIP datoteka, je za vas in prejemnika eRačuna potrebno vnesti tudi BIC kodo. BIC koda mora biti v dolgi, 11-mestni obliki. Na primer za NLB strani je njihova bic koda zapisana kot LJBASI2X, pravilna BIC koda za eRačune pa je v tem primeru LJBASI2XXXX.

   POZOR: če je prejemnik eRačuna proračunski uporabnik mu vpišete BIC kodo UJP sistema in sicer UJPLSI2DICL, za testiranje oz. testno okolje UJP pa UJPLSI20ICL.

   Če ste sami proračunski porabnik, za svojo BIC prav tako vpišete UJPLSI2DICL.


 • Če imate dodatna vprašanja, nam pišite.